Zworty i Reklamacje

Zwroty

Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu. Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia pisemnego sprzedającego wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres PARTNER ANRALLOGIN RAFAŁ KAMIŃSKI, Sopel 8, 98-400 Wieruszów lub biuro@sklepmeble.com.pl.

Warunkiem zwrotu jest to, że zwracany towar nie jest zmontowany, nie posiada znamion użytkowania oraz posiada oryginalne opakowanie.
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść wykorzystując własny środek transportu.
Sklep zwraca pieniądze kupującemu w ciągu 14 dni od daty odbioru zwracanego towaru w formie wybranej przez kupującego.

Reklamacje

Oferowane przez sklep towary objęte są 24 miesięczną gwarancją.
Kupujący zgłasza reklamacje w formie pisemnej. Zgłoszenie należy wysłać na adres PARTNER ANRALLOGIN RAFAŁ KAMIŃSKI, Sopel 8, 98-400 Wieruszów lub reklamacje@sklepmeble.com.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. dokładny opis uszkodzenia – z zaznaczonymi elementami wg. numeracji z instrukcji montażu (np. meblościanka LOBO biały/czarny poł. Front rtv nr 6)
  2. dokumentację zdjęciową pokazującą element reklamowany
  3. nr zamówienia
  4. dokładne dane kontaktowe

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym powyżej, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

© sklepmeble.com.pl 2016